Razširjeni EV SSL certifikat

Pridobitev in izdaja razširjenega EV SSL certifikata

SSL certifikati

Razširjeni EV SSL certifikat med vsemi vrstami SSL certifikatov predstavlja najvišjo raven zaščite. Za njegovo pridobitev je treba predložiti kar nekaj dokazil in obrazcev, zato je predviden čas za aktivacijo okoli 20 dni. V današnji objavi bomo pogledali, katero dokumentacijo vse boste potrebovali in kako točno poteka izdaja razširjenega EV SSL certifikata.

Dokumentacija, potrebna za pridobitev razširjenega EV SSL certifikata

Če ste se odločili, da za svojo spletno stran ali trgovino potrebujete razširjeni EV SSL certifikat, boste morali predložiti pet dokazil in dva obrazca.

Dokazilo o obstoju podjetja

Potrebovali boste izpisek iz registra Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v angleškem jeziku. Na tem mestu velja poudariti, da razširjeni EV SSL certifikat lahko pridobite, če vaše podjetje obstaja najmanj tri leta.

Dokazilo o fizičnem naslovu

Prvi pogoj je, da je naslov podjetja vpisan v AJPES. Dodati je potrebno še zadnji račun obratovalnih stroškov, ki ga pridobite pri lastniku oz. upravitelju objekta, v katerem je sedež vašega podjetja.

Dokazilo o veljavni telefonski številki

Zadošča že račun oz. položnica ponudnika storitve (Telekom, Amis, T-2,…) za telefonsko številko, ki mora biti vpisana tudi v AJPES.

Podatki o lastniku oz. direktorju podjetja

Priložiti je potrebno tudi ime in priimek lastnika oz. direktorja ter njegovo telefonsko številko, preko katere bo prejel klic izdajatelja SSL certifikata. Klic bo opravljen kot del postopka verifikacije za pridobitev razširjenega EV SSL certifikata. Če ne najdete uradne listine s temi podatki, zadošča tudi skenirana vizitka lastnika oz. direktorja podjetja.

Dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih

Če boste certifikat zakupili za eno leto, potrebujete dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih za obdobje zadnjih treh let. Pri izdaji certifikata za dve leti pa dokazilo za obdobje petih let. Izdajatelj tega dokazila je FURS, predložiti ga je potrebno v angleškem jeziku.

Potrdilo o dogovoru naročnika

Z izpolnjenim in podpisanim obrazcem “Potrdilo o dogovoru naročnika” se strinjate z verifikacijo podjetja in pridobitvijo certifikata.

Prošnja za izdajo EV certifikata

Potrebujete tudi izpolnjen in podpisan obrazec “Zahtevek za izdajo certifikata“.

Poleg zgoraj omenjene dokumentacije mora biti podjetje vpisano v enega od globalnih poslovnih registrov, npr. Dun & Bradstreet. Vneseni morajo biti vsi podatki, v nasprotnem primeru pridobitev razširjenega EV SSL certifikata ne bo možna.

Vnos podatkov v globaln poslovni register

Vnos in urejanje podatkov o podjetju sta plačljivi storitvi. Svetujemo vam, da se obrnete na ponudnika SSL certifikatov, ki vam v nekaterih primerih lahko uredi cenejši vpis ali urejanje obstoječih podatkov, ki so že vpisani v globalnem poslovnem registru.

Izdaja razširjenega EV SSL certifikata

Ko bo poslana dokumentacija pregledana, bo izdajatelj certifikata opravil še klic z lastnikom oz. direktorjem podjetja. Le-ta mora zaradi dodatnega preverjanja med klicem povedati tudi svojo EMŠO in davčno številko.

Po opravljenem klicu bo certifikat izdan v roku 10 minut. Nato je potrebna še njegova namestitev in pravilen prehod na HTTPS protokol. Sam postopek ni zahteven, vendar je vseeno potrebno določeno tehnično znanje. Ponudnik, kjer ste naročili certifikat, vam bo v večini primerov storitev namestitve in prehoda na HTTPS opravil brezplačno.

Vir: https://www.neoserv.si/blog/razsirjeni-ev-ssl-certifikat